Kongres SSPLR 2022
s medzinárodnou účasťou
Srdečne vás pozývame na Kongres Slovenskej spoločnosti pre liečenie rán, ktorý sa uskutoční 10. – 12. novembra 2022 v hoteli Galeria Thermal Bešeňová a hoteli Bešeňová.

Ubytovanie a stravu je možné rezervovať do 28. októbra 2022 prostredníctvom prihlášky účasti.
Program podujatia
Pozrite si odborný program Kongresu SSPLR 2022 s medzinárodnou účasťou, ktorý začína 10. novembra 2022 od 14:00.

Dôležité termíny
20. 10. 2022 posledný termín prihlásenia abstraktu originálnej práce
28. 10. 2022 posledný termín na objednanie ubytovania a stravy
28. 10. 2022 posledný termín na registráciu pasívnej účasti a zaplatenie účastníckeho poplatku
Abstrakty
Prihlasovanie originálnych prác prebieha on-line cez abstraktovú zónu do 20. októbra 2022.

Texty abstraktov neprechádzajú odbornou ani jazykovou korektúrou, za obsahovú aj formálnu stránku abstraktu je zodpovedný autor.
Akreditácia
Podujatie je zaradené do systému kontinuálneho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov a účastníkom budú po skončení podujatia zaslané potvrdenia s kreditovým hodnotením.

Kongres je určený pre lekárov, sestry a medicínsko-technických pracovníkov.
Cenník služieb
Pozrite si cenník ubytovania, stravy a účastníckych poplatkov.
Pozrite si pozvánku
Ďalšie informácie o odbornom programe nájdete v priloženej pozvánke.


Prezident kongresu
Prof. MUDr. Ján Koller, CSc.


Viceprezident kongresu
Doc. MUDr. Marek Čambal, PhD.
Sekretariát kongresu

FARMI - PROFI, spol. s r.o.
Pestovateľská 2, 821 04 Bratislava
IČO: 36 656 887
IČ DPH: SK2022217758
www.farmiprofi.sk
Kontaktná osoba
Ing. Michaela Hladová
+421 903 133 638