Cenník služieb
Všeobecné informácie
Posledný termín na prihlásenie pasívnej účasti a zaplatenie účastníckeho poplatku je 28. október 2022. Po tomto termíne nebude možné prihlásiť sa online. Registrovať sa môžete priamo na mieste konania za zvýšený účastnícky poplatok.

Ubytovanie a stravu je nutné objednať vopred a objednávku realizovať prostredníctvom komplexného prihlasovacieho formulára účasti do 28. októbra 2022. Objednávka ubytovania a stravy je záväzná a vzťahujú sa na ňu nižšie uvedené storno podmienky. Priamo na mieste nebude možné obedy a večere objednať.

V prípade zmien v objednávke nahlásených po 28. 10. 2022, tzn. od 29. 10. 2022, každá takáto zmena podlieha spoplatneniu podľa Všeobecných obchodných podmienok FARMI - PROFI, spol. s r.o., tzn. 12,- Eur/zmena.
Účastnícke poplatky
FORMA KONGRESU: prezenčná, alebo dištančná ev. kombinovaná (podľa aktuálnej epidemiologickej situácie)

Účastnícke poplatky uhradené do 28.10.2022
Lekár – člen SSPLR 45 €
Lekár – nečlen SSPLR 55 €
Sestra (člen SKSaPA) 30 €
Sestra (nečlen SKSaPA) 43 €
Medicínsko-technický pracovník 30 €
Prvý autor prednášky zdarma
Jednodňový poplatok (výber dňa podľa Vašej preferencie) 35 €

Účastnícke poplatky na mieste
Lekár – člen SSPLR 60 €
Lekár – nečlen SSPLR 70 €
Sestra (člen SKSaPA) 40 €
Sestra (nečlen SKSaPA) 58 €
Medicínsko-technický pracovník 40 €
Prvý autor prednášky zdarma
Jednodňový poplatok (výber dňa podľa Vašej preferencie) 35 €

Uhradené účastnícke poplatky sú po 30. septembri 2022 nevratné.
Stravovanie
Počas trvania odborného programu bude v priestoroch foyer pre všetkých registrovaných účastníkov k dispozícii coffee break.
Cenník
Kompletný balíček stravovania (2x obed, 2x večera) 140 €/os.
10.11. Štvrtok večera formou bufetu 45 €/os.
11.11. Piatok obed formou bufetu 25 €/os.
11.11. Piatok večera formou bufetu 45 €/os.
12.11. Sobota obed formou bufetu 25 €/os.

V cene obeda zahrnutá aj 1 x minerálka, v cene večere zahrnuté nealko nápoje.
Ubytovanie
Ceny sú uvádzané vrátane DPH. V cene ubytovania sú zahrnuté raňajky, miestny poplatok a parkovné.
Hotel Galéria Thermal****
Izba Štandard SGL use 161 €/noc
Izba Štandard DBL use 172 €/noc
Izba LUX SGL use 181 €/noc
Izba LUX DBL use 192 €/noc
Apartmán SGL use 201 €/noc
Apartmán DBL use 212 €/noc
Apartmán LUX SGL use 251 €/noc
Apartmán LUX DBL use 262 €/noc
Hotel Bešeňová***
Izba Štandard SGL use 111 €/noc
Izba Štandard DBL use 122 €/noc
Izba LUX SGL use 121 €/noc
Izba LUX DBL use 132 €/noc
Apartmán SGL use 151 €/noc
Apartmán DBL use 162 €/noc
Storno podmienky
Zrušenie ubytovania a/alebo stravy od zaslania záväznej objednávky do 20.9.2022 (vrátane) – 60% z ceny objednaných služieb
Zrušenie ubytovania a/alebo stravy od zaslania záväznej objednávky do 17.10.2022 (vrátane) – 80% z ceny objednaných služieb
Zrušenie ubytovania a/alebo stravy od zaslania záväznej objednávky po 18.10.2022 (vrátane) – 100% z ceny objednaných služieb