Organizačné zabezpečenie
V prípade akýchkoľvek otázok sa neváhajte obrátiť na zástupcu spoločnosti FARMI - PROFI.
Ing. Michaela Hladová
+421 903 133 638
FARMI - PROFI, spol. s r.o.
Pestovateľská 2, 821 04 Bratislava
IČO: 36 656 887
IČ DPH: SK2022217758
www.farmiprofi.sk
Technická podpora
V prípade akýchkoľvek technických problémov s prihlasovaním sa na podujatie kontaktujte prosím technickú podporu FARMI - PROFI.
Technické oddelenie
+421 944 013 668
Výbor kongresu
Prezident kongresu
Prof. MUDr. Ján Koller, CSc.

TAJOMNÍK KONGRESU
Doc. MUDr. Marek Čambal, PhD.
ORGANIZAČNÝ A VEDECKÝ VÝBOR
MUDr. Peter Bukovčan, PhD.
Doc. MUDr. Marek Čambal, PhD.
Doc. MUDr. Eugen Frišman, PhD.
MUDr. Edward Huľo, PhD.
MUDr. Martin Huťan, PhD.
MUDr. Tomáš Kopal, PhD.
Prof. MUDr. Štefan Krajčík, CSc.
MUDr. Peter Lengyel, PhD.
Doc. MUDr. Augustín Prochotský, CSc.
MUDr. Marián Rošák
MUDr. Peter Samek, PhD.
MUDr. Nina Šárközyová
MUDr. Norbert Torma, PhD.